- ALGEMENE INFO -

MARGARETHA

SAMEN naar de TOEKOMST

De Margarethaschool

Op onze basisschool zitten bijna 500 leerlingen die samen leren en spelen. Ons team van ongeveer 50 leerkrachten en andere medewerkers kent en herkent ieder kind. De Margarethaschool is sinds 2006 gevestigd in een modern multifunctioneel gebouw in de wijk Malburgen in Arnhem. Daar zijn ook kinderopvangorganisatie Skar (BSO, voorschoolse opvang, peutercentra) én Kinderwerk-Rijnstad (buitenschoolse activiteiten) aanwezig. Op onze school groeien kinderen kansrijk op met een positieve levensinstelling en met vertrouwen in de toekomst.

>> Maak een afspraak en kom langs!

Ons onderwijs

Kinderen krijgen bij ons op een traditionele manier les in een jaarklassensysteem. Daarin krijgen kinderen onderwijs samen in hun eigen groep. Ons onderwijs is breed, maar de focus van de lessen ligt bij rekenen, taal, lezen en spelling. Kinderen doen elke dag weer nieuwe kennis op, maar ontwikkelen ook goede studievaardigheden. Op onze school leren we bovendien graag van elkaar. En dus leren kinderen niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar.
 

Ontwikkeling door beweging

Onze school biedt kinderen meer dan alleen kennis en vaardigheden. We willen graag dat zij kansrijk opgroeien. Spelen, sporten en bewegen zijn daarvoor ook belangrijk. Beweging heeft een positief effecten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

Bewegen versterkt het zelfvertrouwen, het doorzettingsvermogen en de mentale weerbaarheid. Ook leren kinderen door sport veel over gedrag en omgaan met verlies, winst en samenspel. Op de Margarethaschool hebben we daarom twee vakdocenten die alle gymlessen geven en naschoolse beweegactiviteiten verzorgen.

Samen met ouders

Contact met ouders is op de Margarethaschool belangrijk. Onze leerkrachten staan voor u klaar en spreken graag met u over uw kind. Zo maken we het samen mogelijk dat ook uw kind kansrijk opgroeit.

Onze identiteit

De Margarethaschool is van oorsprong een katholieke school. Daar gaan we op een eigentijdse manier mee om. We vieren de katholieke feesten, maar willen kinderen vooral leren belangstellend en respectvol om te gaan met verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen. Iedereen heeft namelijk heeft het recht om een eigen plek te zoeken en te vinden.
 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen onze school ervaren als een gemeenschap waarin zij zich veilig en gewaardeerd voelen en waar een sfeer van saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid heerst. Die positieve houding maakt kinderen klaar voor een kansrijke toekomst!