Ouders
Ouderinformatie

Er worden elk jaar drie oudercontactmomenten georganiseerd: algemene informatieavond, startgesprekken, twee ouder-avonden. Dan krijgt u de informatie over hoe het op school gaat met uw kind. U bent uiteraard altijd welkom om op andere momenten over uw kind te komen praten. Wilt u dan een afspraak maken met de leerkracht of met de intern begeleider?

Via ‘Mijnschoolinfo’ kunt u communiceren met de leerkracht van uw kind. U kunt uw kind ziekmelden via dit medium of een afspraak maken. De mogelijkheden worden steeds uitgebreider en hiervan houden wij u op de hoogte.

Twee wekelijks ontvangt u op vrijdag het informatieblad
’t Malburchtweetje. Hierin worden nieuwsfeiten opgenomen van de SKAR, Rijnstad en de Margarethaschool. Als er andere informatie doorgegeven moet worden, dan krijgt u op de vrijdag deze informatie mee op papier of per email.

De website www.margarethaschool.nl wordt actueel bijgehouden. Wij adviseren u er regelmatig op te kijken. Foto’s van bijzondere activiteiten delen we via MSI. Op de website staan algemene foto’s.

Ouderbetrokkenheid

Het is ons streven om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij onze school. De ouders in diverse commissies zijn erg actief en praten en denken mee over schoolse zaken. Binnen de hulp van ouders kennen we momenteel 6 verschillende groepen:

  • Lees- en hulpouders;
  • De Schoolbibliotheek;
  • De Luizenbrigade
  • De activiteitencommissie;
  • Het schoolforum;
  • De medezeggenschapsraad.

Heeft U interesse om zitting te nemen in een van boven-staande commissies, meldt u zich dan bij meester Hans. Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij veel schoolse zaken.